Իմ կարողություների մասին

Վողջույ Այսոր ես կպատմեմ իմ կարողությունների մասին։Ես Միջին եմ սովորում։Ես գիտեմ լիքը ծրագիրներ հիմա կթվարկեմ, Pivot animator,Magica voxel,Skretch և Flim animator ծրագիրները ես գիտեմ։Ես լավեմ լոգիկական մաթեմատիկական խաղերից,ես նաև լավ եմ մայրենիից և ռուսերենից ել եմ շատ լավ և անգլերենից Միջին եմ։Հաջողույուն։

«Ճամբորդապատում»

Մեքն հաղթահարել էնք  ՈՒշիի բարցունքը։

Այնտեղ մենք մտանք եկեղեցի երքեցինք Հայր մեր երը։

Մենք բարձրացանք ավելի վերև և նախաճաշեցինք։

Խաղացինք Ֆուտբոլ,Գործնագործ և Վոլեքբոլ։

Ասեմ որ պես գաղտնիք ,ես մենակ ֆուտբոլ էի խաղում հետո Ես,Արթուրը և Արայիկը դիքից էինք գլորվում։

Գնացե՝լ էինք ծաղիկ հավաքելու։ Ես հավաքել էի մե՜ծ ծաղկեփունջ և նվիրել էի ընկեր Լուսինեին։

«Առաջին ճանապարհորդությունս դեպի լուսին Ռուդոլֆ Էրիխ Ռասպե»

Բարեբախտաբար, ես հիշեցի, որ Թուրքիայում մի այնպիսի բույս կա, որը
շատ արագ է աճում եւ, երբեմն, մինչև երկինք հասնում։
Դա բակլան է։ Մի րոպե անգամ չկորցնելով, մի այդպիսի բակլա տնկեցի, եւ
բակլան իսկույն սկսեց աճել։
Աճեց, աճեց ու շուտով հասավ լուսնին։
— Ուռա՜,– գոչեցի ես եւ սկսեցի ցողունով վեր բարձրանալ։ Մի ժամից հետո
լուսնին հասա։
Կացինս գտնելու համար երկար ժամանակ կորցրի։ Լուսինն էլ է արծաթից,
կացինն էլ. արծաթը որ արծաթի վրա դնես, չի երեւա։ Վերջիվերջո կացինս գտա մի
կույտ փտած դարմանի մեջ։
Ուրախ-ուրախ գոտուս մեջ խրեցի եւ ուզում էի ցած իջնել։
Բայց չհաջողվեց, արեգակը չորացրել էր բակլայի ցողունը, որը կտոր-կտոր
եղավ ու թափվեց։ Վշտից լացս հազիվ պահեցի։
Ի՞նչ անել։ Ի՞նչ անել։ Մի՞թե ես էլ երկիր չեմ վերադառնա։ Մի՞թե ամբողջ
կյանքս պիտի անցկացնեմ այս սառած լուսնի վրա։
Օ՜, ո՛չ, ո՛չ մի դեպքում։
Վազեցի իսկույն դեպի դարմանի կույտը եւ սկսեցի նրանից պարան հյուսել։
Պարանը կարճ դուրս եկավ, բայց ոչինչ։ Սկսեցի պարանով ցած իջնել։ Ձախ
ձեռքով իջնում էի, իսկ աջով կացինն էի բռնել։
Շուտով պարանը պրծավ, եւ ես օդում կախված մնացի՝ երկնքի եւ երկրի
միջեւ։ Սարսափելի էր, բայց գլուխս չկորցրի։

Երկար չմտածելով, ամուր բռնեցի պարանի ներքեւի ծայրը, կացնով տվի
վերեւի ծայրը կտրեցի եւ կապեցի ներքեւի ծայրին։ Այս բանն ինձ գետնին իջնելու
հնարավորություն տվեց։
Բայց եւ այնպես երկիրը հեռու էր, եւ շատ անգամ պետք եղավ պարանի
վերեւի ծայրը կտրել եւ ներքեւի ծայրին կապել։ Վերջապես այնքան իջա, որ
քաղաքի տներն ու պալատները երեւացին։ Մինչեւ գետնին հասնելը երեք կամ չորս
մղոն էր մնում։
Եվ հանկարծ… Օ՜ սարսափ… պարանը կտրվեց։
Ես գետնին ընկա այնպիսի ուժով, որ կես մղոն խորությամբ փոս գոյացրի։
Ուշքի գալով, երկար մտածեցի, թե այդ փոսից ինչպես դուրս գամ։ Ամբողջ
օրը ոչ կերա, ոչ խմեցի, մտածում էի ու մտածում։ Եվ հանկարծ ելքը գտա.
եղունգներովս աստիճաններ փորեցի եւ այդ սանդուղքով գետնի երես դուրս եկա։
Օ՜, Մյունխհաուզենը երբեք չի կորչի։
Հարցեր եւ առաջադրանքներ
շ

1. Բառարանի օգնությամբ գտի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։
Ելք – Վերելք
Աստիճան – Սանուղք
Սարսափ – Վախ
Եղունգ – մագիլ
Կույտ – դեզ

2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՝ ք կամ կ:
Երկինք, սանդուղդ, ելք, երկիր, քաղաք, ներքև, արեգակ, Թուրքիա, բակլա,
սկսել
3. Լրացրո՛ւ սյունակները՝ տեքստից առանձնացնելով համապատասխան
բառեր:
Առարկա (ի՞նչ) բակլա,բույս,երկինք,լուսին,կացին,ժամանակ,արծաթ,կույտ,դարման,գոտի,արեգակ,ցողուն,լաց,վիշտ,պարան,ձեռք,սարսափ,օդ,գլուխ,այխաղաղ,տուն,պալատ,մղոն,աստիճան,երես,Մյուխաուզեն,ելք։

Գործողություն (ի՞նչ անել Աճել,հանել,կորցնել,տնկել,կսել,տնկել,կոչել բարձրանակ,գտնել,կորձնել,երեվալ,խրել,իջնել,հաջողվել,չորացրել,եղավ,թափվեզ,վերադարնալ,անցկացնել,հյուսել,եկավ,իջնել,բռնել,պրծնել,մնալ,չկորցնել,տալ,կտրել,կապել,ընկնել,գալ,խմել,մտծել,կորել,որչել,

 

4. Նախադասություններն առանձնացրո՛ւ վերջակետով:
Մի բակլա տնկեցի։  Բակլան իսկույն սկսեց աճել։ Աճեց ու շուտով հասավ լուսնին։
Ես  սկսեցի ցողունով վեր բարձրանալ։ Մի ժամից հետո լուսնին հասա։

5. Գրի՛ր տրված բառերի հոգնակին:
Օրինակ՝ բակլա-բակլաներ
Ցողուն – ցողուններ
Երկինք – երկինքներ
Փոս – փոսեր
Բույս – բույսեր
Կացին – կացիններ
Ժամ – ժամեր
6. Նոր ավարտ հորինի՛ր:
Ուշքի գալով, երկար մտածեցի, թե այդ փոսից ինչպես դուրս գամ։ Ամբողջ օրը ոչ
կերա, ոչ խմեցի, մտածում էի ու մտածում։ Եվ հանկարծ ելքը գտա ինչպես փոսից դուրս գալ։ Ես աստիճան փորեցի եղունգներով և դուրս եկա փոսից։

 

Человек собаке друг’’

 

 

’’Жили-были пёс Барбоска и кот Васька. Жили они у дедушки. Дедушка ходил на работу, Барбоска сторожил дом, а Васька ловил мышей.
Однажды дедушка ушёл на работу, кошка убежала куда-то погулять, а Барбоска остался дома. Ему было скучно, вот он и смотрел по сторонам.
«Дедушке нашему хорошо! — думал Барбоска. — Ушёл он на работу, и работает. Ваське тоже неплохо: он убежал из дома и гуляет по крышам. А мне вот приходится дома сидеть, сторожить квартиру».

В это время по улице бежал Барбоскин  друг Бобик. Барбоска увидел друга и обрадовался.
— Бобик, куда бежишь?
— Никуда. А ты почему дома сидишь?
— Дедушка сказал мне  дом сторожить. Ты лучше к нам в гости иди.
Бобик залез в окно.
— Тебе хорошо, — сказал он Барбоске. — Ты в доме живёшь, а я вот живу в будке. Да, у вас квартира хорошая. Ходи где хочешь.

Собаки обрадовались и стали прыгать по комнате.

– Мне  есть захотелось, – говорит Бобик.

– Садись за стол, сейчас я тебя угощать буду, – предложил Барбос.

Бобик сел за стол.

Барбоска открыл холодильник, видит – там кастрюля с компотом стоит, а на верхней полке – большой пирог. Он взял кастрюлю с компотом, поставил на пол, а сам полез за пирогом. Взял его, стал вниз спускаться и задел лапой крышку от кастрюли, а весь компот оказался у него на спине.

В это время с работы вернулся дедушка, увидел собак и пожалел их. Он сварил компот и угостил собак пирогом и компотом.

 

Seasons 

There are four seasons in a year. They are winter, spring summer and autumn.

The winter months are December, January and February. It is usually cold in winter. It often snows in winter. We can play snowballs and make a snowman. In winter days are short and nights are long.

The spring months are March, April and May. It isn’t cold in spring. It is warm and nice. Snow melts and birds begin to sing. Nature wakes up in spring. You can see small green leaves in trees and the first flower of spring, the snowdrop.

The summer months are June, July and August. It is very hot in summer. We can eat ice-cream. We can go outside and play different outdoor games. We can swim too. Days are long and nights are short in summer.

The autumn months are September, October and November. It is warm in September and October. But sometimes it is cold in November. Autumn has got a lot of colours. Leaves are yellow, brown, and red in autumn. It often rains in autumn.

All the seasons are beautiful.

«ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՀՈՎԻՎԸ»

Մի օր ես գնացի խախաին ակումբ ես խաղացի և գազավոր խմիչք առա։ Ես խմեցի և երկու ժամից քնեցի։

Արդնացա մի տան մեջ այնտեղ գողեեր էին։Նրանք մյուս սենյակում խոսում էին,Ես հասցրեցի լսել որ նրանք ուղում էն ինձ ծախել։

Ինձ ծաախեցին հաջորդ որը, ես ընկա գետնին առնողների մոտ նրանք ինձ ասացին որ դառնամ համակարգիչների հովիվ։

ԵՎ սկսե՜ց, ես վաազում եի ենկոմ- եսկոմ։

Ես քաշում եմ  խաղեր հետո բացում եմ փակում եմ։

Մի որ ես տարա նրանց համացանց  և մեկը կորավ։Ես սկսեցի ման գալ նրան և տեսա վիրու՜ս ես նրան Անտի վիրուսով սպանեցի և տարա նրան հետ։

«ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀՈՎԻՎՆ»

Բայց ո՛չ ուժը, ո՛չ քաջությունը սարսափելի դժբախտությունից չազատեցին ինձ։ Մի անգամ կռվի ժամանակ, չնայած ես վագրի նման կռվում էի, այնուամենայնիվ, գերի ընկա։ Նրանք ինձ կապեցին եւ որպես գերի ծախեցին։ Սև օրեր սկսվեցին ինձ համար։ Ճիշտ է, թեև աշխատանքս ծանր չէր, բայց տխուր եւ ձանձրալի էր. ինձ մեղուների հովիվ

Continue reading “«ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀՈՎԻՎՆ»”

«Վարպետության դաս»

Այսօր, մեր դասարան եկավ Անահիտի մայրիկը։ Նա սովորեցրեց մեզ շոր կարել։ Առաջին հերթին նա մեզ սովորեցրեց ինչ է  էսկիզը։ Էսկիզը շորի նկարն է , որին նայում են և շոր կարում։ Նա ասաց,  որ պետք է չափել գոտկատեղի լայնությունը և ոտքերի երկարությունը։ Մենք կարեցիք տղայի մեկ շոր և երկու աղջկա շորիկ։ Այնտեղ կային բիսեռներ, որոնցով մենք շորիկի վրա  սիրտ նկարեցինք։

Մաթեմատիկա 10.05

1.      Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա Տիգրանը 8 տարեկան է: Նրա քույրը՝ մեկ տարով մեծ, իսկ եղբայրը մեկ տարով փոքր է Տիգրանից: Որքա՞ն է այս երեք երեխաների տարիքների գումարը:

Լուծում   8+1=9     8-1=7        8+9+7=24

Պատ՝ 24

 

Բ Խզբզ  ձիու համար երեխաները բերեցին 20 խնձոր: Ամեն օր նա ուտում էր երկու խնձոր: 11-րդ խնձորը Խզբզը կերավ չորեքշաբթի: Շաբաթվա ո՞ր օրն էր նա սկսել ուտել իր գազարները:

Լուծում

Պատ՝  ուրբաթ   օրը

 

Գ Եվան որոշեց թելերով երկգույն թևնոցներ հյուսել իր ընկերուհիների համար։ Քանի՞ տարբեր թևնոց կստացվի, եթե Եվան ունի սպիտակ, դեղին, կարմիր և կապույտ գույնի թելեր։

Լուծում  Սպիտակ-դեղին   Սպիտակ-կարմիր     Սպիտակ-կապյուտ    Դեղին-կարմիր      Դեղին-կապույտ    Կարմիր-կապույտ

Պատ՝6

 

Դ Տուփում կա 5 կանաչ, 2 կարմիր, 7 կապույտ մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչ քանի՞ մատիտ հանենք, որ գոնե մեկ կապույտ մատիտ դուրս գա։

Լուծում

Պատ 7 Մատիտ

 

2․ Պատմի՛ր  206 400 թվի մասին:

1.      Թիվը գրի՛ր տառերով. Երկու հարյուր վեց     հազար    չորս   հարյուր

2.      Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 2000+6000+400

3.      Հարևան թվերն են 206401 206399

4.      Հաջորդող թիվն է 206401

5.      Նախորդող թիվն է 206399

6.      Մեծացրո՛ւ 112.014-ով, 78013-ով.

2

0

6

4

0

0

+

1

1

2

0

1

4

3

1

8

4

1

4

 

2

0

6

4

0

0

+

7

8

0

1

3

2

8

4

4

1

3

 

7.      Փոքրացրո՛ւ 104938-ով, 23472-ով.

2

0

6

4

0

0

1

0

4

9

3

8

1

0

1

4

6

2

 

2

0

6

4

0

0

2

3

4

7

2

1

8

2

9

2

8

 

8.      Մեծացրո՛ւ 10 անգամ. 2064000

9.      Փոքրացրո՛ւ 100 անգամ. 20640000

10.  Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը. 200046

11.  Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը.642000

12.  Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ. 240060,  604200 ,   264000,   462000,  620400,  420600

13.  Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով.

240060,  264000,   420600,   462000,    604200  ,  620400,

3․ Հաշվի ՛ր արտահայության արժեքը։

 

600 ։ 60 + 2400 ։ 600 + 500 x 4 = 10+4+2000=2014

480 : 80 + ( 54 — 240 : 60 ) : 50 = 6+50:50=7

·         : 9 — 50 x ( 360 — 40 x 9 ) = 10-50×0=10